Hovedansøgningsfrist

01.03.16

Ansøgningsfrist

Hovedansøgningsfristen for alle Nordplus-programmer er 1. februar hvert år.