Nordplus Horizontal

Færdig på arbejdsmarkedet eller et aktiv for samfundet?

31.03.17

Er du over 55 år, er det spild af ressourcer at efteruddanne dig, og egentlig vil vi helst undgå at ansætte dig. Den holdning gennemsyrer de baltiske lande og i et vist omfang også Finland. Næsten kun halvdelen af de 55-64 årige har et job. Det fortæller Mona Riska, leder af Centre for Lifelong Learning ved Åbo Akademi i Finland. Hun har været projektkoordinator på projektet 'Sustainable and inclusive working life for 55+', som de tre baltiske lande, Island og Finland har samarbejdet omkring.

“Vi endte med at analysere pensionssystemerne, sammenligne 'pull and push' faktorer og med at undersøge, hvordan arbejdsmarkedet virker,” siger Mona Riska.

Resultatet af deres arbejde er nedfældet i en fyldig rapport. Forskellen mellem nationerne gjorde stort indtryk på Pekka Tenhonen, der også arbejder i Centre for Lifelong Learning i Åbo.

”Det første, jeg tænker på, er, hvor anderledes holdningen var i Island. De vil ikke trække sig tilbage, de vil have løn i stedet for pension. De er mentalt helt forskellige fra alle de andre lande,” siger Pekka Tenhonen.

Ansvarligheden skal øges

Desværre er der mange over 55 år, der slet ikke har mulighed for at arbejde – hvis de altså ikke bor i Island. Arbejdsgiverne vil nemlig ikke ansætte dem. Årsagen er, viser undersøgelser, at de mangler sprog- og it-kundskaber, og samtidig frygter mange arbejdsgivere, at medarbejdere over 55 år er mere syge.

Det sidste er dog en myte, pointerer Mona Riska: 

“I Finland ved vi, at arbejdsstyrken i aldersgruppen 55-64 år ikke er mere syge end deres yngre kolleger.”

Fakta er, at den ældre del af arbejdsstyrken alligevel har svært ved at finde arbejde. Tallene viser, at der er cirka 10 pct. højere arbejdsløshed hos alle de medvirkende nationer, når man ser på aldersgruppen 55-64 år. Bag disse tal er der endnu et problem. I Finland kæmper man derudover med skjult arbejdsløshed blandt de ældste og yngste i arbejdsstyrken. De kan nemlig kun få deltidsjob, og på bare ét år steg antallet af deltidsjob med 28 pct. (2014-2015).

Ingen efteruddannelse

Et fællestræk blandt de baltiske lande er, at efteruddannelse nærmest ikke eksisterer, når en medarbejder er rundet 55 år, men i Letland har Irina Kulitane en drøm. Hun vil forandre situationen.

“Når hver eneste virksomhed uddanner og tager sig af deres medarbejdere uanset alder, så har vi nået vores mål – men det bliver ikke i vores levetid,” siger Irina Kulitane, der er CEO i firmaet Konso Ltd.

Hun rådgiver offentlige institutioner og større virksomheder i strategi-, forsknings- og udviklingsprojekter og varetager projektledelse i en række projekter. Hun har derfor stor berøring med både det offentlige og det private arbejdsmarked i Letland.

Hun fortæller, at det normalt kun er de helt store virksomheder, der prioriterer efteruddannelse, men at små virksomheder også har mange muligheder – de ved det bare ikke.

“Der er ikke så mange mennesker, der kender dette projekt, men nogen gør. Jeg bliver ved med at fortælle om det, for jeg tror, at forandringer i samfundet skal udvikle sig over tid. Og det vil det – tror og håber jeg – men det er vigtigt at holde udviklingen i gang, den må ikke stoppe,” siger hun.

Mangel på initiativ

Irina Kulitane peger på, at der også skal arbejdes med holdninger hos medarbejdere.

“Vi må gøre noget direkte over for målgruppen. Nogle gange mangler de så meget initiativ, nogle gange er problemet ikke mangel på kompetencer og professionalisme. Nogle gange må man selv gøre noget for at forbedre sin egen situation og andre omkring sig,” siger Irina Kulitane.

Hun er sikker på, at mange ældre ville trives bedre med et aktivt arbejdsliv.

“Mange ældre er ensomme. Et job hjælper med at fastholde den ældre i samfundet,” forklarer hun.

I Letland og i de øvrige baltiske lande kæmper den ældste del af arbejdsstyrken ofte også meget konkret med fattigdom.

“Jeg vil ikke kalde andelen af dem, der arbejder lav. Der er fortsat mange mennesker, der er nødt til at arbejde, fordi deres pension er meget lille. De kan ikke overleve, hvis de bor alene og kun har den offentlige pension,” siger Irina Kulitane.

Find hele rapporten her:

The pension system and labour market for 55+ in the Baltic and Nordic countries

Project details 

Idéerne fra projektet er allerede blevet til nye kurser 

En fælles interesse bragte dem tilfældigt sammen i et Nordplus projekt. Det førte til personlige relationer, masser af dialog, entusiasme og fælles nordisk idéudvikling

Når du bringer folk sammen fra forskellige sociale baggrunde sker der noget nyt. Disse ord kommer fra Irina Kulitane, Letland. Hun var en del af Nordplus projektet ’Sustainable and inclusive working life for 55+’ sammen med partnere fra de øvrige baltiske lande, Island og Finland.

“Vi lærte at lytte og tage imod, når nogen sagde noget, der var i modstrid med vores egen mening – og det er meget smukt. Vi behøver ikke tænke på samme måde for at arbejde sammen,” siger Irina Kulitane, der ejer Konso Ltd.

Hun er sikker på, at samarbejdet på tværs af kulturer gjorde forskellen.

“Det gjorde os i stand til at skabe flere idéer og gøre det endnu bedre for vores kunder,” siger hun.

Noget tyder på, at hun har ret. I Estland er Ülle Kesli, administrator på Lifelong Learning Center på universitetet i Tartu, allerede i gang med at nyudvikle.

“Samarbejdet med de andre nationaliteter var så inspirerende at det gav os input til at udvikle nye kurser,” siger hun.

Faktisk var det også den systematiske gennemgang af det estiske pensionssystem, fremskrivning af pensionsaldre og sammenligning med de øvrige lande, der satte gang i tankerne.

”Det gav mig informationer, som jeg ikke havde før, og jeg begyndte at tænke på, hvad jeg selv kunne gøre, for at opretholde min faglighed,” siger Ülle Kesli.

Det førte til, at Tartu Universitet nu udbyder en helt ny online kursusrække. Der er også afholdt seminarer om resultaterne, og Ülle Kesli er allerede på vej med et nyt international projekt, der handler om e-learning og Lifelong Learning.

“Det var så inspirende at lære hvordan andre arbejder i forskellige kulturer,” siger hun.

Det er Irina Kulitane enig i.

“Når du arbejder i et lokalområde kan du miste perspektiv på det, der foregår omkring dig. Her er vi sammen med mennesker fra universiteter og virksomheder fra velfærdssystemer, der er mere udviklede. Det var så nyttigt,” siger Irina Kulitane.

Fakta: Statistik om pensionsalder, arbejdsløshed og beskæftigelse

Statistics on pension age, unemployment and employment

1

Statistics on pension age, unemployment and employment
Statistics on pension age, unemployment and employment

Relaterte objekter

Kilde:The pension system and labour market for 55+ in the Baltic and Nordic countries

Mere information om andre nordiske lande kan findes her via Eurostat.